Savunma Sanayii Akademi'ye Hoşgeldin

Savunma Sanayii Akademi (SSA), ülkemizin savunma sanayii ekosisteminin ihtiyaç duyduğu yetkin insan kaynağını yetiştirmeye katkı sağlamak amacıyla, 2017 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. Faaliyetlerini halihazırda ODTÜ-Teknokent yerleşkesi içerisinde yer alan binasında sürdürmekte olan SSA, savunma sanayii alanında yetişmiş nitelikli insan gücünün artırılmasına yönelik eğitim ve teknoloji programlarını geliştirmekte ve uygulamaktadır.

Savunma Sanayii ekosisteminde rol (uzmanlık) bazlı yetkinliklerin artırılması için profesyonel eğitim ve gelişim programları oluşturan SSA, çalışmalarını temelde iki odak grup üzerinde yoğunlaştırmaktadır. Bu gruplardan ilkini, genel olarak ‘Gençler’ diye adlandırılan üniversite öğrencileri ile azami iki yıl deneyime sahip mezunlar oluşturmaktadır. Savunma sanayii sektörüne henüz girmemiş veya girmiş olsa dahi yeterli tecrübeye sahip olmayan gençlere, Vizyoner Genç (VG) adı verilen platform üzerinden ulaşılmaktadır.

206201
Vizyoner Genç
7094
Eğitim Saati
220
Uzman Eğitmen
8760
Katılımcı
MİSYON

Türk Savunma Sanayii’nin geleceğini, Türkiye’nin küresel güç vizyonuna uyumlu bir şekilde inşa etmek adına ihtiyaç duyulan insan kaynağı ve teknolojik kabiliyetleri ülkemize kazandırmak.

VİZYON

Türk Savunma Sanayii alanında geleceğin teknolojilerini geliştirecek liderler yetiştirmek

Temel Değerler ve Politikalar

Temel Değerler
 • İhtiyaç Odaklılık
  Akademi faaliyetlerinde, Savunma Sanayii’nin stratejik ihtiyaçları belirleyicidir.
 • Sürekli Gelişim
  Geleceğin teknolojilerinin üretilmesine odaklanan bir bakış açısı ile hem kurumsal hem de bireysel yeteneklerin sürekli gelişimi esastır.
 • Ortak Akıl
  Savunma Sanayii ekosistemi içerisinde yer alan tüm paydaşların değerlendirme ve önerilerini dikkate alarak ortak akıl ile hareket edilir.
 • Değer Üreten
  Bireysel yetkinliklerin geliştirilmesinde Savunma Sanayii toplam üretim yeteneğine değer katılması esas alınır.
 • Yenilikçi
  Türk Savunma Sanayii’nin küresel rekabette var olmasını sağlayacak yenilikçi teknolojik atılımlar vazgeçilmez hedeftir.
Politikalar
 • Eğitim Politikası
  Eğitim faaliyetlerinin planlaması ve uygulanmasında sektörün stratejik hedefleri ile uyumlu, yenilikçi ve çözüm odaklı yaklaşımlar uygulanır.
 • Teknoloji Yönetim ve Geliştirme Politikası
  Mevcut teknolojik kabiliyetleri doğru modellerle belirleyen ve gelecek gereksinimleri özgörü ile tasarlayan kapsayıcı teknoloji yönetim ve geliştirme programları uygulanır.
 • Eğitim Destek Politikası
  Savunma Sanayii için öncelikli olan teknoloji alanlarında yürütülecek programlarla uyumlu eğitim desteği sağlanır.
 • Kaynak Yönetimi Politikası
  Akademinin idari ve mali süreçleri, kaynakların etkinlik, verimlilik ve ekonomik prensipleri doğrultusunda, yürürlükteki ilgili mevzuata uygun ve bilgi yönetim sistemi disiplini içerisinde yürütülür.
Paydaşlar
images
images
images
images
images
images
Rol ve Yetkinliklerin
Belirlenmesi

Savunma Sanayii Akademi profesyonel eğitim tasarım anlayışı, ilgili teknoloji alanlarında ifa edilen Rol’ler ve söz konusu Rol’lerin gerektirdiği yetkinliklerin kazandırılması hedefi üzerine bina edilmiştir. Bu kapsamda eğitim modüllerinin seviyelendirilmesi ve muhatap kitlelere göre içerik revizyonu yapılmaktadır.

Akredite Olmuş
Eğitimler

Savunma Sanayii Akademi eğitim politikaları kapsamında eğitim müfredatının belirlenmesinin ardından, yüksek öğretim kurumları ve sektör çalışanlarından oluşturulan yetkin ve uzman eğitmen havuzundan faydalanarak eğitim çözüm ortakları envanteri oluşturulmaktadır. Bu kapsamda, envanterde yer alacak uzman kişi ve kurumların belirlenmesinde sadece Savunma Sanayii ile sınırlı kalınmamakta, farklı sektörlerde çalışan konu ile ilgili uzmanlardan ve yurt içi ya da dışındaki akademisyenlerden de faydalanılmaktadır.

Sertifikasyon

Rol bazlı yetkinliklerin belirlenmesi, söz konusu yetkinliklerin kazanılmasını sağlayacak eğitim müfredatının oluşturulması ve eğitimlerin verilmesinden sonra uygun ölçme ve değerlendirme mekanizmalarının kurularak kazanılan kişisel yetkinliklerin belgelendirilmesi amacıyla Savunma Sanayii Akademi tarafından farklı seviyelerde sertifikalar verilir.